Code of conduct

  1. Respekt: Alle medlemmer af klubben skal vise respekt for hinanden, trænere, dommere og modstandere både på og uden for banen.
  2. Fair play: Vi forpligter os til at spille ærligt og respektfuldt, følge reglerne og acceptere dommernes afgørelser uden diskussion.
  3. Samarbejde: Vi værdsætter teamwork og støtter hinanden både i sejr og nederlag. Vi opmuntrer til en positiv og inkluderende atmosfære.
  4. Ansvar: Alle medlemmer forventes at møde op til træning og kampe til tiden, være forberedte og deltage aktivt. Vi passer på udstyr og faciliteter.
  5. Sundhed og sikkerhed: Vi prioriterer spillernes sundhed og sikkerhed ved at følge retningslinjer for skadesforebyggelse og rapportere eventuelle skader til trænerne.
  6. Respekt for ejendom: Vi behandler faciliteter, udstyr og ejendom med omhu og respekt, og vi forventer det samme af andre.
  7. Ansvarlig kommunikation: Vi kommunikerer på en hensigtsmæssig og respektfuld måde, undgår mobning, diskrimination og upassende sprog.
  8. Forældreengagement: Vi opfordrer forældre til at støtte og opmuntre deres børn, respektere trænernes beslutninger og deltage positivt i klublivet.
  9. Konfliktløsning: Hvis der opstår uoverensstemmelser eller konflikter, håndterer vi dem konstruktivt og respektfuldt ved at søge dialog og løsninger sammen.
  10. Kontinuerlig forbedring: Vi stræber efter at forbedre os både individuelt og som hold, ved at være åbne for feedback, lære af vores fejl og arbejde hårdt for at nå vores mål.