Get2Sport

Albertslunds Basketball Klub: Et projekt på Vestegnen

I 2024 blev Albertslunds Basketball Klub født ud af en visionær indsats fra lokale sportsentusiaster og et frugtbart samarbejde med Get2Sport. Det var et møde mellem klubformand Anita Bjerregrav, næstformand Anja Brandt og Get2Sport idrætskonsulent Theodor Ken Nielsen der satte gang i historien om Vestegnens nyeste basketballklub.

Det hele startede, da Anita og Anja følte et behov for at skabe et nyt sportsfællesskab i Albertslund, der kunne tiltrække unge og voksne til at dyrke basketball. De havde længe drømt om at oprette en sportsforening på Vestegnen og vidste, at de havde brug for professionel hjælp til at omsætte deres vision til virkelighed.

Deres møde med Theodor fra Get2Sport viste sig at være afgørende. Theodor, der selv havde gået med ideen om at etablere en basketballklub i Albertslund, delte deres passion for sport og var hurtigt med på ideen om at realisere den. Han bidrog med sin ekspertise inden for idrætsorganisation og hjalp med at udarbejde en strategi for klubbens opstart.

Historien om Albertslunds Basketball Klub er et eksempel på, hvad der kan opnås, når passion, samarbejde og dedikation går hånd i hånd. Dette projekt har vist, at selv i etablerede samfund som Albertslund kan nye idrætsinitiativer skabe positiv forandring.

Theodor Ken Nielsen Idræts konsulent Get2Sport 

Albertslund Kommune


Om

Passioneret Cand.Scient i Idræt med videnskabelig tilgang til tilværelsen. Med stort kendskab til politisk styret organisationer og foreningslivet på flere planer, kan jeg være med til at gøre en forskel hos jer. Jeg er god til at skabe tillidsfulde relationer og forstår foreningslivets mange forskellige snitflader. Det er vigtigt for mig at have en videnskabelig tilgang til indsatsområder og handleplaner. På denne måde sikrer vi det bedste fundament, for at implementere fremtidige tiltag.

Som projektleder og projektkoordinator omkring diverse idrætsevents og workshops kan jeg samarbejde med forskellige interne og eksterne interessenter og skabe succesfulde projekter.

Jeg er utrolig passioneret omkring sundhed og hvordan kroppen påvirkes af bevægelse og kost.
Mine tiltag er typisk videnskabeligt funderet og implementeres efter en sund tilgang til den enkelte motionist/atlet. Den videnskabelige tilgang er essentiel for et velfunderet resultat, og en nødvendighed for et godt grundlag, der kan skabe baggrund for et tiltag/produkt.

Essentielle kompetencer
* Projektledelse og eventkoordinering - en stærk netværker
* Udarbejdelse af fonds- og puljeansøgninger
* Forståelse for politisk styrede organisationer. Herunder erfaring med sagsbehandling og sagsfremstilling på politisk niveau.

* Praktisk erfaring med tværgående samarbejder på idræts- og kulturområdet, herunder det frivillige foreningsliv.