Om os

ABBK, en nyetableret forening på Vestegnen, stiftet i 2024 af fem passionerede ildsjæle, har som sit hjerte og fundament en række værdier, der definerer dens kultur og praksis. Disse værdier omfatter ærlighed, åbenhed, ordentelighed, sportsmanship og fair play på banen. Gennem deres dedikation og engagement skal disse værdier forme klubbens identitet og retning og gøre den til et betydningsfuldt samlingssted for lokalsamfundet.

For ABBK handler værdien om familie om mere end blot relationer inden for klubbens medlemmer. Det handler om at skabe et varmt og indbydende miljø, hvor enhver føler sig velkommen og inkluderet. Klubben stræber efter at opbygge bånd og relationer, der går ud over basketballbanen og bliver venskaber for livet. Dette skaber en stærk følelse af samhørighed og fællesskab blandt klubbens medlemmer.

Ærlighed og åbenhed er to nøgleværdier, der gennemsyrer klubbens daglige praksis og beslutningsprocesser. Klubbens ledelse og administration opfordrer til åben kommunikation og transparente beslutninger for at opretholde tillid og respekt blandt medlemmerne. Dette skaber et miljø, hvor alle føler sig hørt og værdsat, og hvor der er plads til konstruktiv feedback og vækst.

Ordentelighed er en værdi, der understreger klubbens forpligtelse til at handle med integritet og respekt i alle sine aktiviteter. Dette indebærer at overholde regler og retningslinjer, behandle andre medlemmer og konkurrenter med respekt og ansvarlighed samt at være troværdig og pålidelig i sine handlinger. ABBK opfordrer til, at alle medlemmer stræber efter at leve op til denne værdi både på og uden for banen.

Sportsmanship og fair play på banen er centrale principper for ABBK. Dette indebærer at respektere modstandere, dommere og spilleregler samt at udvise en positiv og respektfuld adfærd under kampe og stævner, ABBK opmuntrer til en sund konkurrenceånd, hvor sejre fejres, men også nederlag håndteres med ydmyghed og læring. Gennem sportsmanship lærer medlemmerne vigtigheden af at spille ærligt, respektfuldt og med integritet.

ABBK’s vision om at give tilbage til samfundet og skabe venskaber for livet er drivkraften bag dens aktiviteter og initiativer. Ud over at tilbyde basketballtræning og konkurrencer søger klubben at engagere sig i samfundsudvikling gennem velgørende arrangementer, frivilligt arbejde og partnerskaber med lokale organisationer. ABBK ser basketball som et redskab til at opbygge stærke bånd og forbedre livskvaliteten for alle i lokalsamfundet.

ABBK er mere end bare en sportsforening, det er et hjem for dem, der deler en passion for basketball og ønsker at være en del af et positivt og støttende fællesskab. Gennem sine værdier og visioner stræber ABBK efter at være en kraft for forandring og en kilde til glæde og samhørighed for alle dens medlemmer og lokalsamfundet som helhed.